Over ons

In 2018 werd de stichting Tweedekanswinkel Moerkapelle opgericht. De stichting heeft de ANBI status.Op deze pagina vertellen we meer over onze doelstelling, het bestuur en ons beleid. 

 

Onze doelstelling
Als stichting hebben wij het volgende doel: “Het inzamelen dan wel het genereren van gelden voor het doen van schenkingen dan wel het ter beschikking stellen van gelden aan de Hervormde Gemeente Moerkapelle voor in het bijzonder het kerkbeheer en diaconale doel(einden), alsmede het doen van schenkingen aan overige erkende algemeen nut beoogde instellingen met of zonder christelijke en /of kerkelijke achtergrond, dit alles in de geest van de Hervormde Gemeente Moerkapelle en in de meest ruime zin van het woord”

 

Het bestuur

Dhr. J.C. de Bil (voorzitter)

Dhr. J.D. Reijneveld (vice-voorzitter)

Mw. I. Lips-Lievaart (secretaris)

Dhr. H. Bosman (penningmeester)

Dhr. M. Bregman (afgevaardigde diaconie)

Mw. G. Qualm- Bonenberg (algemeen lid)

Dhr. W. Westerman (algemeen lid)

 

Klik hier voor ons beleidsplan.

 

Ons beloningsbeleid
Bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding/beloning. Zij zetten zich belangeloos in om vanuit de kerkelijke gemeente jaarlijks een aantal goede doelen te ondersteunen door middel van giften.

 

Goede doelen 2020

 • Hospice Elim
 • Compassion
 • Stichting "Iemand geeft om mij"
 • Inloophuis Het Kompas
 • NPV
 • Gevangenzorg Nederland
 • Noodhulp voor hulp bij humanitaire rampen of locaal diaconaal project.

Bekijk hier het financiele jaaroverzicht van 2019.

Met de verkregen inkomsten steunden we in 2019 onder andere de volgende doelen:

 • Hospice Elim
 • Thuis in West
 • Opvanghuis Malawi
 • Hulp aan dove mensen in Centraal Azië
 • Hulp aan de meest kwetsbare in de samenleving in Columbia
 • Huis van Vrede, Samaritan Childeren Home van Kimon Bangladesh. 

 

Bekijk hier het financiele jaaroverzicht van 2018.

 


Nieuws

 
Wij zijn ook weer open!
 
Dinsdag van 18.30-21.00 uur
Donderdag van 18.30-21.00 uur
Zaterdag van 9.30-15.00 uur
 
wel vragen wij om:
- Draag mondmasker.
-Ontsmet handen bij binnenkomst.
- Probeer zo veel mogelijk 1.5 m te houden.
-Bij klachten BLIJF THUIS, ook als iemand in uw omgeving klachten heeft.